Aankoop van een huis in Frankrijk

uw eigen aankoopmakelaar in FrankrijkIn Frankrijk kent men een andere regelgeving dan in Nederland, waardoor u voor onaangename verrassingen kunt komen te staan. Met het inroepen van onze expertise voorkomt u problemen bij uw aankoop in Frankrijk. Bovendien treden wij op als uw eigen aankoop-makelaar, die namens u onderhandelt en de best mogelijke prijs en condities voor u zal kunnen realiseren!

Waarom Inter-France?

De kracht van Inter-France ligt in de unieke aanpak met aanspreekpunten in zowel Nederland als in Frankrijk, waarbij juridische werkzaamheden veelal worden verricht door uw eigen Nederlandstalige adviseur of jurist. Veel zaken kunnen in Nederland op uitstekende wijze worden behandeld, maar in bepaalde specifieke gevallen zullen wij kiezen voor behandeling in samenwerking met een in Frankrijk gevestigde adviseur, jurist of expert. De werkwijze van Inter-France met partners in Nederland en in Frankrijk staat garant voor een hoog kwaliteitsniveau en zonodig slagvaardig beleid bij de behartiging van uw belangen.

Uw eigen notaris

Een notaris in Frankrijk is veelal de adviseur van de verkopende partij. Het is daarom niet ongebruikelijk en zelfs van groot belang dat een koper zijn eigen notaris of advocaat inschakelt. Inter-France zal in de meeste zaken ervoor zorg dragen dat u naast uw eigen aankoopmakelaar ook uw eigen notaris krijgt zonder dat daar extra kosten aan verbonden zijn.

Beperkte kosten

Natuurlijk vragen wij een vergoeding voor onze assistentie, maar de praktijk wijst uit, dat onze expertise zichzelf ruimschoots terugverdient en zelfs veel meer dan dat, vaak in de vorm van een substantiële besparing op koopsom en verwervingskosten en natuurlijk ook doordat onaangename (kostbare) verrassingen worden voorkomen. U zult ervaren dat u een flink bedrag kunt besparen met Inter-France als uw eigen aankoopmakelaar!

Juridische bijstand

Ook in geval van conflictsituaties of onrechtmatigheden rondom uw bezit of belangen in Frankrijk kunt u onze expertise inroepen, door onze adequate werkwijze zullen onnodige kosten en tijdverlies kunnen worden voorkomen.

Een greep uit onze dienstverlening:

  • Voeren van onderhandeling over prijs en condities met de verkopende partij of diens makelaar
  • Taxatie, bouwkundige inspectie, aankoopkeuring
  • Verzorgen van alle kontakten met verkopende partij, makelaar, notarissen en andere betrokkenen
  • Controleren en met u bespreken van alle contracten, kadastrale gegevens, documenten, notariële stukken, formulieren, vergunningen, bestemmingsplannen, expertiserapporten, aktes etc.
  • Verzorgen van financieringsaanvragen
  • Coördineren van inspecties inzake de aanwezigheid van lood, asbest, termieten en ander ongedierte, energieverbruik, natuurlijke risico’s, bodemonderzoek, controle electrische installatie en gasinstallatie, drinkwateranalyse, controle rioleringsinstallatie en nog veel meer
  • Praktische zaken als verzekeringen, aansluiting nutsvoorzieningen, telefoon, internet etc.

Wanneer doet u een beroep op Inter-France?

Zo vroegtijdig mogelijk! Teken nooit een document zonder u van een goed advies te hebben voorzien. Ook de sympathieke makelaar is werkzaam voor de verkopende partij en het is niet zijn taak uw belangen te behartigen.
Roep daarom onze expertise in zodra u een geschikt huis heeft gevonden en voordat u een bieding uitbrengt, want ook de onderhandeling verzorgen wij graag voor u, en daarmee zou u wel eens een flink bedrag kunnen besparen!

Gratis advies!

Voor advies in concrete situaties kunt u ons uw vraagstelling voorleggen, waarna wij u onze visie op een oplossing of te ondernemen stappen zonder kosten zullen doen toekomen. Uw vraagstelling ontvangen wij graag per e-mail info@interfrance.nl.

Legt u ons gerust Uw situatie of probleemstelling voor, een eerste advies is geheel vrijblijvend! U kunt ook gebruikmaken van ons contactformulier.

Neem gerust vrijblijvend kontakt met ons op, wij zijn u graag van dienst!

* = verplicht

Uw naam is verplicht.
Uw adres is verplicht.
Uw postcode is verplicht.
De plaats is verplicht.
Uw telefoonnummer is verplicht.