Taxatie of bouwkundig onderzoek

Heeft u een taxatie nodig?

Indien u zich in een van de volgende situaties bevindt kan een goede expert u van dienst zijn:

  • Ik wil een huis in Frankrijk aankopen
  • Ik ben voornemens mijn eigendom in Frankrijk te verkopen
  • Ik wil een financiering aanvragen
  • Ik wil een bedrijf overnemen
  • Ik ben partij in een echtscheiding
  • Ik ben erfgenaam in een nalatenschap of begunstigde van een schenking
  • Ik ben betrokken in een juridische procedure
  • Ik wil de waarde van een onroerend goed kennen om een andere reden

Wilt u weten wat u koopt of wat u bezit?

Doe een beroep op een expert die luistert naar uw vraagstelling!

Leg uw situatie vrijblijvend aan ons voor, u krijgt van ons snel antwoord!

Wij verzorgen uitgebreide taxaties en bouwkundig onderzoek binnen redelijke termijn, zodat u snel een goed inzicht verkrijgt in de waarde en/of bouwkundige staat van uw huidige of toekomstige bezit.

Weten wat u koopt òf wat u bezit

Iedereen weet hoe belangrijk het is om een goed beeld te verkrijgen van de bouwkundige staat van het huis dat u zou willen aankopen. Als u daarnaast over een objectief oordeel ten aanzien van de waarde van uw droomhuis beschikt, kunt u een weloverwogen aankoopbeslissing nemen. Maar ook als u reeds een huis in Frankrijk bezit kan het zijn dat u over een taxatierapport wilt beschikken, bijvoorbeeld in het kader van een financieringsaanvraag, eigendomsverdeling of erfeniskwestie. Inter-France is u hierbij uitstekend van dienst met een team van experts dat in geheel Frankrijk direct voor u klaar staat.

Taxatie

Dat de vraagprijs lang niet altijd een juiste weergave is van de waarde van een huis zal ieder bekend zijn. Om hieromtrent uitsluitsel te verkrijgen bieden wij u een keuze uit 2 vormen van taxatie:

1. Uitgebreide expertise en taxatierapport: Een taxateur of “Expert Immobilier” brengt niet alleen een uitgebreid bezoek aan het object, maar doet eveneens diepgaand onderzoek naar alle factoren die van invloed op de waarde van een object kunnen zijn. De expert zal zich bijvoorbeeld verdiepen in het bestaan van bouwprojecten in de nabije omgeving en onderzoek doen naar het bestaan van erfdienstbaarheden of rechten van derden en andere zaken die het vrije gebruik of eigendomsverkrijging kunnen belemmeren. Daarnaast is er aandacht voor zaken als bestemmingsplan, projecten voor wegenaanleg, het bestaan van risico’s in de omgeving en bouwplannen voor bijvoorbeeld windmolens, industrie, TGV-lijnen, steengroeves, vuilstortplaatsen , kerncentrales of andere zaken die overlast of waardevermindering kunnen veroorzaken. Tevens wordt onderzoek gedaan bij het kadaster, hypotheekregister, gemeente, provincie en andere overheidsinstanties indien daartoe aanleiding voor is. Vervolgens wordt door de expert een uitvoerig expertiserapport uitgebracht met een uitgebreide presentatie van het object, waarin alle geconstateerde zaken op gedetailleerde wijze worden gerapporteerd. Het rapport besluit met een volgens verschillende methodes gerealiseerde waardebepaling, waarbij de wijze waarop deze tot stand is gekomen duidelijk wordt onderbouwd. Deze uitgebreide vorm van taxatie en expertise is onontbeerlijk in situaties als financieringsaanvragen, echtscheiding en eigendomsverdeling, erfkwesties of in een juridische procedure.

2. Waarde-indicatie bij aankoopkeuring: Een goedkoper en soms bruikbaar alternatief biedt Inter-France in combinatie met een bouwkundig onderzoek, waardoor de meerkosten voor taxatie beperkt zijn. We wijzen er wel op dat aan deze indicatie niet dezelfde waarde ontleend kan worden als aan een uitgebreide taxatie zoals die door ons wordt verzorgd. Aan de hand van de bouwkundige inspectie van het pand en lokaal marktonderzoek wordt in compacte vorm opgave gedaan van een indicatieve waardebepaling. In het kader van een aankoop-onderhandeling zal dit onmisbare informatie zijn, waarmee u zich ervan vergewist òf en voor welke prijs u een verstandige aankoop doet.

Bouwkundig onderzoek

In geheel Frankrijk verzorgen wij binnen redelijke termijn een bouwkundige inspectie of aankoopkeuring. Uitvoering geschiedt door erkende architect of bouwkundige, die nauwlettend onderzoek doet naar gebreken in de constructie of dreigende renovatiekosten, maar ook naar essentiële zaken als de staat van het dak, houtwerk, muren en vloeren, de kwaliteit van de elektrische installatie, verwarming, riolering en vele andere belangrijke aandachtspunten. U ontvangt na het inspectiebezoek een duidelijk en overzichtelijk rapport van alle bevindingen van de expert, waarin eveneens wordt aangegeven binnen welke termijn reparatiewerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Neem nu contact met ons op voor meer informatie of vrijblijvende prijsopgave.

Ja, informeer mij over

* = verplicht


Uw naam is verplicht.
Uw telefoonnummer is verplicht.