Aankoop of starten van een bedrijf in Frankrijk

Ook bij bedrijfsovernames geldt, dat men in Frankrijk een andere regelgeving kent dan in Nederland, waardoor de hiermee onbekende koper voor onaangename verrassingen kan komen te staan. Met het inroepen van onze expertise voorkomt u problemen, zowel voor als na de overdracht van uw aankoop in Frankrijk.

Onze expertise

Het team van Inter-France beschikt over een jarenlange ervaring op het gebied van overname van kleine en middelgrote bedrijven in Frankrijk. Vele Nederlanders werden met succes door ons begeleid op hun weg naar een nieuwe toekomst in een ander land en het opzetten of aankopen van een eigen bedrijf.

Naast een brede kennis en ervaring ten aanzien van alle juridische aspecten biedt Inter-France u alle benodigde expertise als het gaat om specialistische onderwerpen als het starten van een bedrijf in Frankrijk, de aankoop van een "Fonds de Commerce", huurovereenkomsten, controle van vergunningen en jaarstukken, overname of oprichten van vennootschappen, fiscale advisering, verkrijgen van financieringen.

Daarnaast adviseren wij u bij kontakten met overheidsinstanties, banken en verzekeringsinstellingen, maar ook bij formaliteiten en verplichtingen die het ondernemerschap in Frankrijk met zich meebrengen.

Juridische begeleiding

aankoopbegeleiding bij het kopen van een huis in Frankrijk De kracht van Inter-France ligt in de unieke aanpak met aanspreekpunten in zowel Nederland als in Frankrijk, waarbij juridische werkzaamheden veelal worden verricht door uw eigen Nederlandstalige adviseur of jurist. Veel zaken kunnen in Nederland op uitstekende wijze worden behandeld, maar in bepaalde specifieke gevallen zullen wij kiezen voor behandeling in samenwerking met in Frankrijk gevestigde juristen en specialisten.

De mogelijkheid om zonodig vanuit een in Frankrijk gevestigde praktijk voor uw belangen op te komen staat garant voor een hoog kwaliteitsniveau en slagvaardig beleid bij de behartiging van uw belangen.

Uw eigen notaris of advocaat

Een notaris in Frankrijk is veelal de adviseur van de verkopende partij. Het is daarom niet ongebruikelijk en zelfs van groot belang dat een koper zijn eigen notaris of advocaat inschakelt. Dit is een van de kenmerken van de aanpak van Inter-France: uw belangen worden ter plaatse behartigd door uw eigen adviseurs, die uitsluiten uw belangen behartigen en niet die van een verkopende partij.

Beperkte kosten

Natuurlijk vragen wij een vergoeding voor onze assistentie, maar de praktijk wijst uit, dat onze expertise zichzelf ruimschoots terugverdient en zelfs veel meer dan dat, vaak in de vorm van een substantiële besparing op koopsom en verwervingskosten en natuurlijk ook doordat onaangename (kostbare) verrassingen worden voorkomen.

Juridische bijstand

Ook in geval van conflictsituaties of onrechtmatigheden rondom uw bezit of belangen in Frankrijk zal een jurist in het land zèlf zeer adequaat kunnen optreden, waarbij onnodige kosten en tijdverlies kunnen worden voorkomen.

Wanneer doet U een beroep op Inter-France?

Zo vroegtijdig mogelijk! Teken nooit een document zonder u van een goed advies te hebben voorzien. Ook de sympathieke makelaar is werkzaam voor de verkopende partij en het is niet zijn taak om uw belangen te behartigen.

Roep daarom onze expertise in zodra u een geschikt object heeft gevonden en voordat u een bieding uitbrengt, want ook de onderhandeling verzorgen wij graag voor u, en dat zou u wel eens een flink bedrag kunnen besparen!

Een greep uit onze dienstverlening:

  • Voeren van onderhandeling over prijs en condities met de verkopende partij of diens makelaar
  • Taxatie, bouwkundige inspectie, aankoopkeuring
  • Controleren en met U bespreken van alle contracten, documenten, formulieren, aktes etc.
  • Verzorgen van alle kontakten met verkoper, makelaar, notarissen, experts en met uw eigen jurist, die door ons in de transactie wordt betrokken om uitsluitend uw belangen te behartigen
  • Begeleiden van financieringsaanvragen, contacten met accountants
  • Advisering bij het opstellen van een ondernemingsplan
  • Coördineren van fiscaal, juridisch of boekhoudkundig onderzoek van de bedrijfsactiviteit, bouwkundig onderzoek van het onroerend goed, inspecties inzake de aanwezigheid van lood, asbest, termieten en ander ongedierte, bodemonderzoek, controle rioleringsinstallatie drinkwateranalyse, controle van elektrische installatie, controle van vergunningen en nog veel meer
  • Praktische zaken als verzekeringen, aansluiting nutsvoorzieningen, telefoon, internet etc.

Meer informatie?

Neem contact met ons op voor meer informatie of persoonlijk advies.

Neem gerust vrijblijvend kontakt met ons op, wij zijn U graag van dienst!

Gratis advies!

Voor advies in concrete situaties kunt u ons uw vraagstelling voorleggen, waarna wij u onze visie op een oplossing of te ondernemen stappen zonder kosten zullen doen toekomen. Uw vraagstelling ontvangen wij graag per e-mail info@interfrance.nl.

Legt u ons gerust uw situatie of probleemstelling voor, een eerste advies is geheel vrijblijvend! U kunt ook gebruikmaken van ons contactformulier.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Inter-France
Jutta van Nassaulaan 6
5845 AS Sint Anthonis
Tel. 088-3246151
E-mail: info@interfrance.nl

* = verplicht

Uw naam is verplicht.
Uw adres is verplicht.
Uw postcode is verplicht.
De plaats is verplicht.
Uw telefoonnummer is verplicht.